RES
TikkRes.
tausta

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Tikkakosken Reserviläiset ry. on perustettu 17.04.1968 ja se on Keski-Suomen Reserviläispiiri ry:n nuorin perinteinen reserviyhdistys. Nuoruudestaan huolimatta, tai ehkäpä juuri siksi, yhdistys on kasvanut jäsenmäärältään kohtuullisen suureksi - jäseniä on nyt reilut kolmesataa. Yhdistyksen historiasta on tarkempi esittely näillä sivuilla.

Yhdistyksen tarkoituksena ja tehtävänä on luonnollisesti pitää yllä maanpuolustustahtoa, -taitoja sekä -tietoutta ensisijaisesti jäsenistönsä keskuudessa. Vapaaehtoinen maanpuolustustyö käsitteenä on tänä päivänä muutakin kuin sotilaallista toimintaa. Siihen kuuluu kaikkinainen valmiuksien ja kansalaistaitojen ylläpitäminen niin normaali- kuin poikkeustilanteissakin. Tämä on huomioitu yhdistyksen toiminnassa jo 1990-luvulta alkaen, kun jäseniksi ryhdyttiin hyväksymään myös asepalveluksen suorittamattomia naisia.

Yhdistyksen toiminta painottuu nykyisin liikuntaan, ammuntaan, veteraanien tukemiseen sekä maanpuolustuskoulutukseen. Viimeksi mainittuun lähinnä siten että yhdistyksemme jäseniä kannustetaan osallistumaan maanpuolustustoimintaan sekä kouluttajina että oppilaina. Veteraanityötä teemme yhdessä Tikkakosken Reserviupseereiden kanssa.

Yhdistyksellä on omistuksessaan useita aseita sekä niihin liittyviä varusteita. Aseiden käyttöön on jäsenistöllä mahdollisuus johtokunnan päätöksien rajoissa.

Jyväskylän varuskunnan (ent. Luonetjärven varuskunta) ja erityisesti Ilmasotakoulun myötämielinen suhtautuminen, sekä sieltä saatu tuki, luovat monipuoliset ampuma- ja liikuntaharrastuksien mahdollisuudet.

Sivua päivitetty viimeksi 26.11.2018 Tikkakosken Reserviläiset ry.